Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-11-09
Ogłoszenie-bezpłatne przekazanie sprzętu i mebli
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2021, poz. 578) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:
2021-11-05
Ogłoszenie FORD TRANSIT FURGON 300M
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578), w który wyposażone są jednostki budżetowe informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:
2021-10-26
Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja III.
Fundacja Praesterno i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają osoby posiadające doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych do udziału w III edycji Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Program będzie prowadzony on-line. Udział w programie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.praesterno.pl/sppc.
2021-10-25
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 25 października 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021.
2021-10-25
Ogłoszenie konkursu wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r., na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII określonego w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na realizację którego udzielone zostanie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
2021-10-19
Szkolenie dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Projekt przeznaczony jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i osób w procesie certyfikacji.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii