Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / lista osób zakwalifikowanych o części ustnej egzaminu sesja JESIEŃ 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 25 października 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała maila z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

L.P.

KOD

Zakres egzaminu

1      

LIC.540.02.01.2021

SPECJALISTA

2      

LIC.540.02.02.2021

SPECJALISTA

3      

LIC.540.02.05.2021

SPECJALISTA

4      

LIC.540.02.08.2021

SPECJALISTA

5      

LIC.540.02.11.2021

SPECJALISTA

6      

LIC.540.02.12.2021

SPECJALISTA

7      

LIC.540.02.13.2021

SPECJALISTA

8      

LIC.540.02.14.2021

SPECJALISTA

9      

LIC.540.02.15.2021

SPECJALISTA

10   

LIC.540.02.16.2021

SPECJALISTA

11   

LIC.540.02.17.2021

SPECJALISTA

12   

LIC.540.02.20.2021

SPECJALISTA

13   

LIC.540.02.21.2021

SPECJALISTA

14   

LIC.540.02.22.2021

SPECJALISTA

15   

LIC.540.02.23.2021

INSTRUKTOR

16   

LIC.540.02.24.2021

SPECJALISTA

17   

LIC.540.02.25.2021

SPECJALISTA

18   

LIC.540.02.27.2021

SPECJALISTA

19   

LIC.540.02.28.2021

SPECJALISTA

20   

LIC.540.02.29.2021

SPECJALISTA

21   

LIC.540.02.32.2021

SPECJALISTA

22   

LIC.540.02.33.2021

SPECJALISTA

23   

LIC.540.02.34.2021

SPECJALISTA

24   

LIC.540.02.39.2021

SPECJALISTA

25   

LIC.540.02.40.2021

SPECJALISTA

26   

LIC.540.02.42.2021

INSTRUKTOR

27   

LIC.540.02.44.2021

SPECJALISTA

28   

LIC.540.02.45.2021

INSTRUKTOR

29   

LIC.540.02.46.2021

SPECJALISTA

30   

LIC.540.02.47.2021

SPECJALISTA

31   

LIC.540.02.48.2021

SPECJALISTA

32   

LIC.540.02.50.2021

SPECJALISTA

33   

LIC.540.02.51.2021

SPECJALISTA

34   

LIC.540.02.53.2021

SPECJALISTA

35   

LIC.540.02.54.2021

SPECJALISTA

36   

LIC.540.02.58.2021

SPECJALISTA

37   

LIC.540.02.59.2021

SPECJALISTA

38   

LIC.540.02.60.2021

SPECJALISTA

39   

LIC.540.02.62.2021

SPECJALISTA

40   

LIC.540.02.64.2021

SPECJALISTA

41   

LIC.540.02.66.2021

SPECJALISTA

42   

LIC.540.02.67.2021

SPECJALISTA

25 października 2021 r.

Ogłoszenie w formacie pdf

Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii