Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 3. ogłoszenie-bezpłatne przekazanie 11.2021 sprzet i meble
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie-bezpłatne przekazanie sprzętu i mebli
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2021, poz. 578) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa wyposażenia

Data zakupu

Ilość sztuk

Wartość jednostkowa

Wartość ogółem

 1.  

Szafka stojąca grafit

2005-12-31

1 szt.

10,00

10,00

 1.  

Biurko popielate duże

1999-07-23

1 szt.

10,00

10,00

 1.  

Biurko jednoszafkowe

1995-07-27

1 szt.

10,00

10,00

 1.  

Stolik narożny (4 szt.)

1993-07-23

4 szt.

10,00

40,00

 1.  

Biurko 135*62*72

1993-10-25

1 szt.

10,00

10,00

 1.  

Komputer DELL 755 E6550 2 2,33 x2 VIST/WIN

2012-05-11

1 szt.

100,00

100,00

 1.  

Komputer DELL Optiplex Core 2 Vista COA

2012-12-22

1 szt.

100,00

100,00

 1.  

Komputer DELL 755 E6550 2 2,33 x2 VIST/WIN XP PRO

2012-05-11

1 szt.

100,00

100,00

 1.  

Notebook Fujitsu Siemens E820,XP+SP3, HDD80GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

 1.  

Notebook Fujitsu Siemens E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,25GR, Intel Pentium 1,7 – uszkodzone DVD i brak kilku przycisków, brak zasilacza

2005-09-23

1 szt.

60,00

60,00

 1. 19

 

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

 1. 18

 

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

 1.  

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,25GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz, uszkodzona obudowa

2005-09-23

1 szt.

60,00

60,00

 1.  

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

 

900,00

* Sprzęt komputerowy nie posiada oprogramowania

 

Wnioski o nieodpłatne otrzymanie wyposażenia o łącznej wartości 900,00 zł, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do 19.11.2021. na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa. Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Karolina Kozłowska pod nr tel. 22 855 54 58 wew. 106  lub adres e-mail: karolina.kozlowska@kbpn.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument tworzący podmiot, oświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz statut jednostki.

Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Dyrektora Krajowego Biura.

O przydziale wskazanego składnika majątku ruchomego zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Biura oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

Wniosek: plik do pobrania
Ogłoszenie: plik do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii