Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Projekt przeznaczony jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i osób w procesie certyfikacji.

Działania projektowe skupiają się na panelu wykładowym, warsztatach oraz superwizji. Organizatorem jest Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od 22 lat prowadzi na terenie Podbeskidzia ośrodki leczenia uzależnień, a wraz z „Błękitny Krzyż w Polsce” sp. z o.o. od 2007 r. szkolenia m. in. z dziedziny uzależnień dla terapeutów uzależnień.

Uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę oraz podniosą swoje umiejętności zawodowe w obszarze pracy z pacjentami w wieku dziecięcym jak i nastoletnim oraz z rodziną, w której występuje problem uzależnienia dziecka lub młodego dorosłego. Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy:
- Zdobędą informacje praktyczne - diagnoza uzależnień stawiana u młodzieży - jak to wygląda w poradniach, punktach konsultacyjnych i ośrodkach stacjonarnych, porównanie diagnozy od F10.2 do F19.2 z diagnozą uzależnienia od Internetu, komputera, telefonu, i innych uzależnień behawioralnych,
- Zdobędą informacje nt. chorób współistniejących,

- Dowiedzą się w jaki sposób współczesna młodzież zaspokaja podstawowe potrzeby relacji, relaksu, emocji, rozwoju i osiągnięć; seksualność,

- Zwiększą wiedzę na temat roli rodziny w procesie rozwijania się uzależnień u dzieci i młodzieży,
- Zrozumieją powstawanie mechanizmów w systemie rodzinnym,

- Zdobędą informacje nt. skutecznych form i metod niesienia pomocy i pracy z rodziną.

Szkolenie będzie miało jedną edycję. W jej trakcie odbędą się 2 zjazdy po 5 dni (środa - niedziela) każdy, łącznie 10 dni:

  1. Sesja 1 : 27 - 31 października 2021 r.
  2. Sesja 2 : 15 – 19 grudnia 2021 r.

Uczestnicy tej edycji wezmą udział w panelu wykładowym obejmującym 30 godz., w warsztatach w wymiarze 60 godz. oraz superwizji trwającej 10 godzin. Każdy z uczestników weźmie udział w 100 godzinach szkolenia.

Liczba uczestników: 40 osób.

Uczestnicy szkolenia, którzy korzystają z noclegów pokrywają koszty pobytowe, tj. 80,00 zł za osobodzień x 10 dni = 800,00 zł za całe szkolenie.

Adres, gdzie odbędzie się szkolenie: Pszczyna ul. Paderewskiego 3 Ośrodek Błękitnego Krzyża.

Rekrutacja:
Osoby zgłaszające się na szkolenie muszą przesłać na adres e-mailowy Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż: szkolenia@bk-europe.pl , (w temacie: Terapia dzieci i młodzieży) następujące dokumenty:

  1. skan ankiety zgłoszeniowej na szkolenie (do pobrania na stronie);
  2. skan certyfikatu lub nr certyfikatu na specjalistę psychoterapii uzależnień / instruktora terapii uzależnień, lub;
  3. zaświadczenie z KBPN lub PARPA, o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie na specjalistę psychoterapii uzależnień / instruktora terapii uzależnień;
  4. Jeśli uczestnicy decydują się na skorzystanie z noclegów to, potwierdzenie wpłaty na konto za koszty pobytowe: nr konta 24 8111 0009 2001 0034 8519 0012;
  5. termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.10.2021 r. do godz. 15.00.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii