Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ford Transit
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie FORD TRANSIT FURGON 300M
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578), w który wyposażone są jednostki budżetowe informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:

Samochód ciężarowy FORD TRANSIT FURGON 300M
- silnik 1998 cm 3
- rok produkcji 2005
- przebieg 51 617 km
- ilość miejsc siedzących 9
- rodzaj silnika diesel
- szacunkowa wartość rynkowa 20 000 zł
- przegląd techniczny ważny do 15.10.2022 r.
- ubezpieczenie ważne do 23.10.2022 r.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do 19.11.2021 r. na adres:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa. Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Karolina Kozłowska pod nr tel. 22 855 54 58 wew. 106 lub adres e-mail: karolina.kozlowska@kbpn.gov.pl
Do wniosku należy dołączyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument tworzący podmiot, oświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz statut jednostki.
Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Dyrektora Krajowego Biura.
O przydziale wskazanego składnika majątku ruchomego zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Biura oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

wniosek: plik do pobrania
Ogłoszenie: plik do pobrania
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii