Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2021-10-25
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021.
...czytaj więcej
2021-10-25
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r., na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII określonego w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na realizację którego udzielone zostanie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
...czytaj więcej
2021-10-19
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Projekt przeznaczony jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i osób w procesie certyfikacji.
...czytaj więcej
2021-10-13
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Lecznictwa
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii