Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2020-05-20
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1
...czytaj więcej
2020-05-13
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
...czytaj więcej
2020-05-05
W związku z dalszymi wątpliwościami zgłaszanymi do Krajowego Biura dotyczącymi realizacji umów, a wynikającymi z wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wyjaśnia:
...czytaj więcej
2020-05-04
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
...czytaj więcej
2020-04-20
W wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 23 marca 2020 roku dotyczącej przyznanych dofinansowań Dyrektor Krajowego Biura przekazuje zaktualizowaną listę osób, które otrzymały dofinansowanie.
...czytaj więcej
2020-04-17
W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, co następuje:
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii