Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2020-01-28
KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I STOWARZYSZENIE INTRA ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH”.
...czytaj więcej
2020-01-17
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 5 grudnia 2019 r.
...czytaj więcej
2020-01-17
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII oddział w Katowicach → rekrutacja na szkolenie w 2020r. Informujemy, że w wyniku procedury konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzonej w 2019 r., Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice ,uzyskało uprawnienia do prowadzenia 2 edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
...czytaj więcej
2020-01-08
Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 8 października 2019 roku, z terminem składania wniosków do 28 października 2019 roku.
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii