Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja III.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja III.
Fundacja Praesterno i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają osoby posiadające doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych do udziału w III edycji Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Program będzie prowadzony on-line. Udział w programie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.praesterno.pl/sppc.

Celem Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC) jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Program obejmuje 25 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w sesjach on-line (czterech 4-godzinnych i jednej 5-godzinnej) odbywających się raz w tygodniu – pierwsza grupa w czwartki w godzinach 15:00–19:00 (początek 18 listopada b.r.), druga grupa w piątki w godzinach 9:00–13:00 (początek 19 listopada b.r.). Dodatkowym elementem programu jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony uczestnikom programu w formie nagrania wideo umieszczonego w Internecie.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii