Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-07-01
Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zaktualizowanej listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2020-06-24
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2020.
Celem programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.
2020-05-20
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1
2020-05-13
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnień - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
2020-05-05
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN w pierwszym półroczu 2020 r.
W związku z dalszymi wątpliwościami zgłaszanymi do Krajowego Biura dotyczącymi realizacji umów, a wynikającymi z wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wyjaśnia:
2020-05-04
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnienia - Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii