Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022. --,,stara ścieżka kształcenia’’
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) w zw. § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766) oraz w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części ustnej w sesji JESIEŃ 2022 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała wiadomość e-mail z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

L.P.

KOD

Zakres egzaminu

1        

LIC.540.02.02.2022

SPECJALISTA

2        

LIC.540.02.04.2022

SPECJALISTA

3        

LIC.540.02.05.2022

SPECJALISTA

4        

LIC.540.02.07.2022

SPECJALISTA

5        

LIC.540.02.08.2022

SPECJALISTA

6        

LIC.540.02.09.2022

SPECJALISTA

7        

LIC.540.02.11.2022

SPECJALISTA

8        

LIC.540.02.12.2022

SPECJALISTA

9        

LIC.540.02.13.2022

SPECJALISTA

10    

LIC.540.02.15.2022

SPECJALISTA

11    

LIC.540.02.16.2022

SPECJALISTA

12    

LIC.540.02.19.2022

SPECJALISTA

13    

LIC.540.02.20.2022

SPECJALISTA

14    

LIC.540.02.21.2022

SPECJALISTA

15    

LIC.540.02.22.2022

SPECJALISTA

16    

LIC.540.02.23.2022

SPECJALISTA

17    

LIC.540.02.24.2022

SPECJALISTA

18    

LIC.540.02.25.2022

SPECJALISTA

19    

LIC.540.02.26.2022

SPECJALISTA

20    

LIC.540.02.27.2022

SPECJALISTA

21    

LIC.540.02.28.2022

SPECJALISTA

22    

LIC.540.02.29.2022

SPECJALISTA

23    

LIC.540.02.33.2022

SPECJALISTA

24    

LIC.540.02.35.2022

SPECJALISTA

25    

LIC.540.02.39.2022

SPECJALISTA

26    

LIC.540.02.40.2022

SPECJALISTA

27    

LIC.540.02.41.2022

SPECJALISTA

28    

LIC.540.02.42.2022

SPECJALISTA

29    

LIC.540.02.44.2022

SPECJALISTA

30    

LIC.540.02.47.2022

SPECJALISTA

31    

LIC.540.02.48.2022

SPECJALISTA

32    

LIC.540.02.49.2022

SPECJALISTA

33    

LIC.540.02.51.2022

SPECJALISTA

34    

LIC.540.02.52.2022

SPECJALISTA

35    

LIC.540.02.53.2022

SPECJALISTA

36    

LIC.540.02.55.2022

SPECJALISTA

37    

LIC.540.02.56.2022

SPECJALISTA

38    

LIC.540.02.57.2022

SPECJALISTA

39    

LIC.540.02.58.2022

SPECJALISTA

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii