Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 listopada 2022 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N.
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766) oraz w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części ustnej w sesji JESIEŃ 2022 N (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała wiadomość e-mail z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

L.P.

KOD

Zakres egzaminu

1        

LIC.540.03.01.2022

SPECJALISTA

2        

LIC.540.03.04.2022

INSTRUKTOR

3        

LIC.540.03.05.2022

SPECJALISTA

4        

LIC.540.03.06.2022

SPECJALISTA

5        

LIC.540.03.07.2022

SPECJALISTA

6        

LIC.540.03.08.2022

SPECJALISTA

7        

LIC.540.03.09.2022

SPECJALISTA

8        

LIC.540.03.10.2022

INSTRUKTOR

9        

LIC.540.03.11.2022

SPECJALISTA

10    

LIC.540.03.12.2022

SPECJALISTA

11    

LIC.540.03.13.2022

SPECJALISTA

12    

LIC.540.03.14.2022

INSTRUKTOR

13    

LIC.540.03.15.2022

SPECJALISTA

14    

LIC.540.03.16.2022

SPECJALISTA

15    

LIC.540.03.17.2022

SPECJALISTA

16    

LIC.540.03.19.2022

SPECJALISTA

17    

LIC.540.03.21.2022

SPECJALISTA

 

 plik do pobrania

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii