Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza wyniki konkursu ofert głoszonego dnia 19.09.2022 r. z terminem naboru do dnia 10.10.2022 r., na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zlecone do realizacji w roku 2023.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie 77/2022

2. Wykaz przyjętych ofert


Informujemy, że w najbliższym czasie, w aktualnościach na stronie KCPU.gov.pl (KBPN.gov.pl oraz PARPA.pl), pojawi się informacja o terminach ogłoszenia kolejnych konkursów, z zadaniami z poniższych zakresów: 

1. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej;
2. Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży – artykuły w prasie;
3. Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego;
4. Wspieranie programu informacyjno - konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania;
5. Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii