Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Fundacja Vis Salutis na znak wspólnoty i solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamia psychologiczną pomoc telefoniczną. 

Pod numerem telefonu: 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

 

 

2013-10-11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2013
Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2013 Dyrektora KBPN z dnia 23 lipca 2013 roku informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru dwóch projektów badawczych, które zostaną sfinansowane ze środków Krajowego Biura w 2013.
2013-10-11
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11 października 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania.
2013-10-08
Ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 15 listopada 2013 r. w Krakowie na ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ” w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
2013-10-08
Szkolenie na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard i pracoholizm), które jest realizowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii