Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 21 marca 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 21 marca 2018 r.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 16 maja br. listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Lista ofert zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia

Lista ofert odrzuconych

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu w formie elektronicznej. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia oferty do realizacji.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy będzie wyłącznie po zalogowaniu się od dnia 16 maja 2018. W przypadku Oferentów,  którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu
do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 23 maja br.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie, zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Uwaga: W preliminarzu należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Hazardowego.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy
na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:
p. Artur Malczewski – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114; adres e-mail: artur.malczewski@kbpn.gov.pl

p. Anna Strzelecka – nr tel.: (22) 855 54 69, wew.124; adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:
p. Beata Orzechowska – nr tel. (22) 649 66 59, wew. 109; adres e-mail: beata.orzechowska@kbpn.gov.pl


W razie pytań/problemów związanych z systemem Trimtab, prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 122; adres e-mail:  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii