Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogólnopolska konferencja z okazji XX- lecia działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogólnopolska konferencja z okazji XX- lecia działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w konferencji pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”. Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Gdyni w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7.

Konferencja  jest częścią obchodów XX-lecia działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Wojciech Szczurek- Prezydent Miasta Gdyni oraz Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy osoby, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami zagrożonymi uzależnieniami, uzależnionymi oraz ich bliskimi a także osoby pragnące zgłębić swoją wiedzę na temat pracy z tą grupą pacjentów/klientów.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, miejscem poszukiwania inspiracji i pogłębiania rozumienia funkcjonowania osób uzależnionych oraz ich bliskich, po to by budować strategie pomocy oparte o aktualną wiedzę a przez to zwiększać jakość pracy z tą grupą pacjentów/klientów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z pracą z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych oraz osobami uzależnionymi behawioralnie a także ich rodzinami. Zaczynamy od wykładu o kierunkach zmian paradygmatu w pracy z osobami uzależnionymi. Następnie przybliżamy rozumienie uzależnienia w podejściu humanistycznym. Kolejna prelekcja poświęcona będzie roli rodziny w procesie terapii osób uzależnionych i innowacjach w budowaniu oferty dla bliskich osób uzależnionych. Przybliżymy również pracę z osobami z tzw „podwójną diagnozą oraz specyfikę pracy z różnorodną grupą osób uzależnionych behawioralnie. Następnie będzie można poszukać inspiracji jak uniknąć wypalenia zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin konferencji:  8 czerwca 2018 roku

Miejsce koncerencji: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni.  

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego zamieszczonego na stronie: opitu.pl/formularz-rejestracyjny/ 

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 20 maja 2018 r.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program, noty biograficzne prelegentów oraz inne informacje dostępne są na stronie: opitu.pl

Konferencja realizowana jest ze środków Gminy Gdynia w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2010”.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii