Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-02-10
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja MARATON zapraszają do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Szkolenie ma formę wykładowo–warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.
2020-02-04
Oferta pracy
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
2020-01-28
SZKOLENIE: PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I STOWARZYSZENIE INTRA ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH”.
2020-01-17
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 5 grudnia 2019 r.
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 5 grudnia 2019 r.
2020-01-17
Informacja o naborze na szkolenie w dziedzinie uzależnień
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII oddział w Katowicach → rekrutacja na szkolenie w 2020r. Informujemy, że w wyniku procedury konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzonej w 2019 r., Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice ,uzyskało uprawnienia do prowadzenia 2 edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii