Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2022-01-05
Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków w konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 15 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień” przyjęty został do realizacji jeden wniosek.
2021-12-31
Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 53/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków w konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 28 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień” przyjęty został do realizacji jeden wniosek.
2021-12-30
Sprostowanie dot. dwóch omyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 37/2021
Zarządzenie nr 52/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 29.12.2021 r. w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączeniu do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 07.10.2021 r.
2021-12-28
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 20 października 2021 roku.
W dniu 28 grudnia br. Minister Zdrowia zaakceptował listę wniosków na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 20 października 2021 roku.
2021-12-28
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w latach: 2022 - 2023 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 15 października 2021 roku.
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w latach: 2022 - 2023 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 15 października 2021 roku.
2021-12-20
Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w ramach integracji zaprasza do włączenia się w działalność rady praktykujących już superwizorów
Informujemy, iż Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w ramach integracji zaprasza do włączenia się w działalność rady praktykujących już superwizorów, którzy przed dniem 30.06.2021 roku uzyskali wpis na listę Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
2021-12-20
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PROFILAKTYKI NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu profilaktyki narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 15 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii