Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / KOMUNIKAT Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
KOMUNIKAT o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z Ustawą, Centrum prowadzić będzie działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Powstanie nowej instytucji, zajmującej się w sposób kompleksowy przeciwdziałaniem problemowemu używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym daje szansę na ugruntowanie pozycji problematyki uzależnień w obszarze zdrowia publicznego i w polityce społecznej, jako całości oraz kontynuowania ważnych zadań prowadzonych dotychczas przez Państwową Agencję i Krajowe Biuro. Połączenie doświadczenia, potencjału merytorycznego i organizacyjnego obu podmiotów umożliwi uzyskanie wartości dodanej, skutkującej  wzrostem możliwości niesienia pomocy osobom uwikłanym w problemy wynikające z różnego rodzaju uzależnień oraz dla ich bliskich.

Jesteśmy świadomi, że procesowi zmian mogą towarzyszyć obawy, czy nowe rozwiązania nie zaowocują, szczególnie w okresie przejściowym, zjawiskami negatywnie oddziaływującymi na system pomocy i politykę społeczną dedykowaną profilaktyce, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom. Doświadczenie pokazuje, że skutecznym środkiem minimalizowania takich zagrożeń są komunikacja, dialog, transparentność działań oraz współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi - rządowymi i samorządowymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu sukcesów osobistych i zawodowych oraz owocnej współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Dyrektor Piotr Jabłoński wraz z pracownikami

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii