Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Sprostowanie dot. dwóch omyłek pisarskich w zarządzeniu nr 37/2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Sprostowanie dot. dwóch omyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 37/2021
Zarządzenie nr 52/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 29.12.2021 r. w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączeniu do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 07.10.2021 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii