Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Administracji, które obejmują:

 • prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • wewnętrzna dystrybucja korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 • przygotowywanie podróży służbowych dyrekcji;
 • sporządzanie i prowadzenie listy obecności pracowników;
 • obsługa organizacyjna spotkań w siedzibie firmy.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość programów Microsoft Word i Excel;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B mile widziane

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Oferujemy:

 • ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym pracę zawodową;
 • wynagrodzenie brutto minimum 4.000 zł;
 • możliwość rozwoju zawodowego (możliwość uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych);
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • wsparcie doświadczonych pracowników.

 

Termin składania ofert upływa dnia  21 grudnia 2022 roku.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie "Konkurs DA" na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

lub przesłać mailowo na adres: katarzyna.wasil@kcpu.gov.pl

 

 

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.


plik do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii