Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-11-26
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
2020-11-16
Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2020-11-10
Szkolenie "Terapia uzależnień on-line"
Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień on-line”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
2020-11-10
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dot. realizacji świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w związku z epidemią SARS-CoV-2
Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się poniższy komunikat w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2
2020-11-06
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro
2020-10-16
VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki-Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Res Humanae zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki-Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”, która odbędzie się w dniach 20- 22 października 2020 r.
2020-10-16
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura w sprawie prowadzenia szkoleń w obecnej sytuacji pandemicznej
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju i związanymi z nią obostrzeniami (w tym wprowadzeniem żółtych i czerwonych stref) rekomenduje się wszystkim podmiotom organizującym szkolenia w dziedzinie uzależnień prowadzenie zajęć (w tym superwizji) w formie zdalnej. Ponadto, Krajowe Biuro zaleca wstrzymanie realizacji staży klinicznych (w ramach ww. szkoleń) do czasu ustabilizowania się sytuacji pandemicznej. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Certyfikacji.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii