Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe jak również wzrost liczby osób uzależnionych spowodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

Jednym z istotnych zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych jest artykuł 88 ustanawiający Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego przychód stanowi obecnie 1% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa.

Początkowo wydatki z tytułu Funduszu mogły być przeznaczane wyłącznie na realizację programów związanych z problematyką hazardu, jednak nowelizacja ustawy z dnia 26 maja 2011 roku rozszerza zapis artykułu 88, który w nowym brzmieniu obejmuje, oprócz hazardu, inne uzależnienia niestanowiące uzależnienia od substancji psychoaktywnych określane mianem uzależnień „niechemicznych” czy behawioralnych. To są przede wszystkim uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego, nałogowe zakupy, seks czy pracoholizm.

Szczegółowe warunki regulujące sposób zarządzania Funduszem określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2029). Rozporządzenie to dotyczy warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu.

Jednostką zarządzającą Funduszem w imieniu Ministra Zdrowia zostało ustanowione Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które na zlecenie Ministra przygotowało założenia pięciu programów obejmujących: badania, profilaktykę, podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, działania edukacyjno-informacyjne oraz rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia. W Krajowym Biurze został utworzony Dział Rozwiązywania Problemów Hazardowych powołany specjalnie do obsługi Funduszu.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane działaniem Funduszu do zapoznania się z regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz do śledzenia strony Krajowego Biura, na której będą zamieszczane wszelkie informacje związane z  bieżącą działalnością Funduszu.

 

W sprawach dotyczących Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych prosimy kontaktować się: tel. 22 649 66 59; fax 22 649 66 79; e-mail: hazard@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii