Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-09-23
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki
2020-09-21
Ogłoszenie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020.
2020-09-17
Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, składanych na konkurs ogłoszony w dniu 5 marca 2020 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
Poniżej publikujemy listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków, złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący realizacji zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do dnia 15 kwietnia 2020 r., która w dniu 14 września 2020 r uzyskała akceptację Pana Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii