Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki 

Zakres obowiązków m.in.:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez Biuro w zakresie profilaktyki,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,
 • udział w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki narkomanii
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki narkomanii,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących profilaktyki.
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ewentualnie w trakcie studiów), preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność, pomysłowość,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferujemy:

 • pracę w instytucji centralnej,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2020 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres profilaktyka@kbpn.gov.pl wpisując w tytule "Młodszy specjalista/Specjalista ds. profilaktyki" lub złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN. Dokumenty można również przesłać listownie (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Młodszy specjalista/Specjalista ds. profilaktyki" na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

http://www.kbpn.gov.pl/

Klauzula informacyjna
Formularz wycofania zgody

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii