Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o sposobie przeprowadzenia egzaminu ustnego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 9 września 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2020

Dyrektor Krajowego Biura ogłasza, że decyzją z dnia 9 września 2020 roku, część ustna egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2020 zaplanowana na 26-27 września 2020 roku, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem technik teleinformatycznych (w trybie on-line).

W załączeniu zanjduje się Zarzadzenie określające procedury i zasady organizacji części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w trybie on-line.


Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii