Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-05-05
Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii zaprasza do udziału w pilotażowym programie szkoleniowym przygotowującym do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień.
2015-04-21
Ogłoszenie o naborze na szkolenie
Ogłoszenie o naborze na szkolenie przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2015-04-16
Ogłoszenie o naborze pracownika
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje do działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty
2015-04-09
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
2015-04-07
Ogólnopolska Konferencja na temat Przeciwdziałania Narkomanii pt. „Uzależnienia – Problem Cywilizacji XXI wieku" 21-23 maja 2015 r.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję na temat Przeciwdziałania Narkomanii pt. „Uzależnienia – Problem Cywilizacji XXI wieku", która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2015 roku w Gdańsku.
2015-03-20
Szkolenie dla realizatorów programu FreD
Szkolenie jest zorganizowane w ramach działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 ukierunkowanego na upowszechnienie projektów wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do osób używających narkotyków. Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem profilaktyki selektywnej przeznaczonym dla osób w wieku 15-21 lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem dialogu motywującego. W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii