Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o szkoleniu certyfikującym organizowanym przez PFST
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zaprasza na XIII edycję specjalistycznego szkolenia certyfikującego w zakresie Instruktora/Specjalisty Terapii Uzależnień

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora lub Specjalisty Terapii Uzależnień przyznawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie prowadzone jest w dwóch modułach:

- moduł I – dla wszystkich osób posiadających mniej niż 2 lata doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi oraz osób zainteresowanych pracą z osobami uzależnionymi

- w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 804 h zajęć dydaktycznych

- w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 746 h zajęć dydaktycznych

- moduł II – dla osób posiadających więcej niż 2 lata doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi

- w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 588 h zajęć dydaktycznych

- w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 534 h zajęć dydaktycznych

Zakres szkolenia obejmuje m.in. zajęcia z: psychopatologii, pracy z rodziną, dialogu motywującego, podstaw pracy behawioralno-poznawczej, interwencji terapeutycznych oraz zagadnień dotyczących pracy z osobami ofiarami przemocy, a także osobami uzależnionymi od hazardu, Internetu, seksu itd.

Tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień uzyskać może osoba z wykształceniem wyższym magisterskim. Tytuł Instruktora Terapii Uzależnień uzyskać może osoba z wykształceniem średnim.

Koszty szkolenia:

I moduł:
7.450 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień
7.750 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień

II moduł
6.100 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień
6.400 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień

 

 

I rata opłaty za szkolenie wynosi 1.200 zł i należy ją uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym (dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia).Pozostała kwota może być wpłacana w wysokości uzgodnionej z uczestnikami szkolenia . Dla członków PFST 5 % zniżki.

Program zajęć szkoleniowych realizowany jest w formie wykładów, warsztatów, treningów i seminariów oraz stażów i superwizji klinicznych:

- wykłady (weekendy – piątek - niedziela; jeden raz w miesiącu) – pięć zjazdów

- treningi (poniedziałek – piątek; raz na dwa miesiące) - dwa zjazdy

- warsztaty ( I moduł: w I części szkolenia następującej po wykładach - czwartek – niedziela, raz w miesiącu – cztery zjazdy, w II części szkolenia – sześć zjazdów - poniedziałek – piątek, raz na dwa miesiące; II moduł I część szkolenia – trzy zjazdy- weekendy, raz w miesiącu, II część szkolenia –sześć zajazdów - poniedziałek – piątek, raz na dwa miesiące)

- staż kliniczny
I moduł – pierwszy staż 120 godzin, drugi staż 80 godzin
II moduł – staż 80 godzin

-superwizja kliniczna – 70 godzin obowiązuje obydwa moduł

Miejsce odbywania zajęć - Gdańsk lub Warszawa (w zależności od preferencji uczestników szkolenia). W trakcie trwania pierwszego zjazdu, który odbędzie się w Gdańsku, po konsultacjach z uczestnikami szkolenia, podjęta zostanie ostateczna decyzja, co do miejsca odbywania się kolejnych zajęć.

Uczestnicy szkolenia samodzielnie ponoszą koszty podróży oraz wyżywienia w czasie trwania szkolenia. W miejscu zajęć (Gdańsk), jest dostęp do zaplecza socjalnego- można przyrządzić kawę, herbatę, posiłki.

W Gdańsku istnieje także możliwość skorzystania z noclegu w miejscu odbywania się zajęć, liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Miejsca noclegowe znajdują się na jednej, wspólnej sali, należy zabrać ze sobą śpiwór (śpi się na materacach, materace dostępne są na miejscu), koszt noclegu to 25 zł/doba

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesyłanie kart zgłoszeniowych dostępnych na naszej stronie internetowej (www.pfst.pl) pocztą tradycyjną na adres:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
Agrarna 2
80-298 Gdańsk

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestniczy zostaną poinformowaniu drogą e-mailową po zakończeniu rekrutacji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 27 czerwca 2015. Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2015 r w Gdańsku – Matarni , w Ośrodku Szkoleniowym Polskiej Federacji, przy ulicy Agrarnej 2. Początek zajęć 04 lipca 2015 o godz. 12.00

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 795 284 263 lub drogą e-mailowa pfst@interia.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Plik z ogłoszeniem do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii