Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o szkoleniu dla specjalistów KBPN oraz PARPA - HAZARD
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o naborze na szkolenie
Ogłoszenie o naborze na szkolenie przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fundacja PSYCHE zaprasza na szkolenie realizowane w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktyw- nych” pod nazwą „Szkoła dla terapeutów”.

Projekt szkoleniowy przeznaczony jest dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie ma na celu przybliżenie różnych nurtów psychoterapii w kontekście ich zastosowania w terapii osób uzależnionych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień,
 • praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych,
 • wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej,
 • przesłanie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania.

Zajęcia będą odbywały się od kwietnia do grudnia, średnio raz w miesiącu, od piątku do niedzieli w Poznaniu.

Zajęcia będą się odbywały w Hotelu Gromada przy ul. Babimojskiej 7 (Poznań Grunwald).

Terminy zajęć w Poznaniu:

 • 08 – 10 maja 2015 r.
 • 05 – 07 czerwca 2015 r.
 • 26 – 28 czerwca 2015 r.
 • 03 – 05 lipca 2015 r.
 • 04 – 06 września 2015 r.
 • 16 – 18 października 2015 r.
 • 06 – 08 listopada 2015 r.

Godziny zajęć:

 • piątek 9.00–19.30
 • sobota 8.00–19.30
 • niedziela 8.00–16.00

Projekt składa się z siedmiu bloków, każdy po 30 godzin (40 godzin dydaktycznych). Każda z dwóch grup będzie liczyła 16 osób.

Kierownik merytoryczny projektu: mgr Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno terapeutyczne jak i dydaktyczne. Prowadzący są certyfikowanymi specjalistami terapii (psychoterapii) uzależnień i psychoterapeutami pracującymi w nurcie, w którym prowadzą zajęcia. Większość szkolących to rekomendowani superwizorzy terapii uzależnień.

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

 • ankieta zgłoszeniowa
 • zaświadczenie z miejsca pracy o udzielaniu nieodpłatnych świadczeń w zakresie terapii uzależnień,
 • kopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Kopie dokumentów (w formie skanu) należy przesłać na adres mailowy: konferencjahazard@gmail.com lub w formie listowej na adres:
Fundacja PSYCHE, 68-100 Żagań, Stara Kopernia 19c

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z danej placówki, w przypadku wolnych miejsc może być zakwalifikowana kolejna osoba z tej samej placówki. Pierwszeństwo będą miały osoby pracujące z osobami uzależnionymi behawioralnie.

W sprawach związanych z udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Magdaleną Smaś-Myszczyszyn, tel.: 0 506 387 911; e-mail: konferencjahazard@gmail.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW SZKOLENIOWYCH: (kolejność przedstawionych bloków nie jest tożsama z kolejnością zajęć)

1. Terapia behawioralno-poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący: Halina Ganowicz)

 • czym jest terapia behawioralno-poznawcza
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej
 • jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej
 • relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przekonania, zachowania a myśli automatyczne)
 • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

2. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący: Józef Leśniak)

 • czym jest terapia psychodynamiczna
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii psychodynamicznej
 • jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej
 • relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie
 • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

3. Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący: Jolanta Ryniak)

 • czym jest terapia systemowa
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii systemowej
 • jak wygląda sesja w terapii systemowej
 • relacja terapeutyczna w terapii systemowej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • osoba a kontekst rodzinny, genogram
 • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

4. Terapia ericksonowska – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący: Magdalena Smaś-Myszczyszyn)

 • czym jest terapia ericksonowska i strategiczno-strukturalne wg S. de'Shezera
 • jakie są podstawowe założenia terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa
 • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

5. Dialog motywujący – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący: Izabela Dmitrowicz)

 • czym jest dialog motywujący
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady dialogu motywującego
 • jak wygląda sesja w dialogu motywującym
 • relacja terapeutyczna w dialogu motywującym
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • duch dialogu, skoncentrowanie na kliencie, reagowanie na opór, zmiana, motywacja
 • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

6. Terapia humanistyczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych

(prowadzący: Leszek Sagadyn)

 • czym jest terapia humanistyczna           
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii humanistycznej
 • jak wygląda sesja w terapii humanistycznej
 • relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • człowiek jako podmiot autonomiczny, samorealizacja
 • technik wykorzystywane w terapii uzależnień

 7. Terapia Gestalt – zastosowanie w terapii osób uzależnionych

(prowadzący: Kira Słupczyńska)

 • czym jest terapia gestalt 
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii gestalt
 • jak wygląda sesja w terapii gestalt
 • relacja terapeutyczna w terapii gestalt
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, praca z ciałem
 • technik wykorzystywane w terapii uzależnień

 

Karta zgłoszenia

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii