Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-12-29
Ogłoszenie o bezpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego oraz mebli.
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019, poz. 2004) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:
2020-12-28
Do 28 grudnia 2020 r. trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero”, personelu medycznego i niemedycznego, do szczepień przeciw COVID-19.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymało wiadomość z Ministerstwa Zdrowia informującą, że w dniu dzisiejszym mija termin zgłaszania przez pracodawców listy chętnych pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19.
2020-12-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 z terminem składania wniosków do dnia 29 stycznia 2021 roku.
2020-12-18
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2021 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru ofert do 15 października 2020 r.
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2021 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru ofert do 15 października 2020 r.
2020-12-15
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, na rok 2021
ZARZĄDZENIE nr 28/2020 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15.12.2020 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na realizację w 2021 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia
2020-12-03
Komunikat Dyrektora KBdsPN w sprawie środków ochrony osobistej
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Krajowego Biura w sprawie finansowania środków ochrony osobistej ze środków Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.
2020-11-26
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
2020-11-16
Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2020-11-10
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dot. realizacji świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w związku z epidemią SARS-CoV-2
Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się poniższy komunikat w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii