Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o szkoleniu Candis
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis
Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 - 30 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu

- udział w ewaluacji realizacji programu (wypełnianie i przekazywanie do KCPU ankiet dot. uczestników programu Candis)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

- posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

- zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:

  • jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
  • świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od narkotyków

- ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Dla osób, które nie ukończyły podstawowego szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego Biuro organizuje takie szkolenie w dniach 26-27 października; w tym samym ośrodku w Warszawie, w którym odbędzie się w następnych dniach szkolenie Candis.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów, kolacji i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników.

Szkolenie odbędzie się w CENTRUM BARNABITÓW w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 1
Ośrodek zarezerwuje noclegi dla uczestników po preferencyjnych cenach: 330 zł. za pokój 2-osobowy ze śniadaniem; 290 zł. za pokój 1-osobowy ze śniadaniem.

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Agenda szkolenia (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Centrum w formie skanu na adres: roksana.karczewska@kcpu.gov.pl do dnia 29 września 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Roksana Karczewska (mail powyżej) oraz Dawid Chojecki: dawid.chojecki@kcpu.gov.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu drogą mailową.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii