Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-04-09
PRZEGLĄD BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ORAZ ANALIZA CZYNNIKÓW UŁATWIAJĄCYCH I UTRUDNIAJĄCYCH IMPLEMENTACJĘ TYCH STRATEGII W POLSCE I NA ŚWIECIE
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt.: "Przegląd badań nad efektywnością programów redukcji szkód oraz analiza czynników ułatwiających i utrudniających implementację tych strategii w Polsce i na Świecie".
2021-04-02
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 i 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie Zdrowia Publicznego z terminem naboru ofert od 22 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021 r.
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy otrzymaną listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2021 i 2022 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę ofert odrzuconych i listę ofert oddalonych.
2021-03-31
Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych
W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd.
2021-03-18
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.
Poniżej zamieszczamy zaakceptowaną listę wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.
2021-03-11
Ogłoszenie konkursu wniosków na dokończenie realizacji zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na dokończenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w roku 2021 z terminem składania wniosków do dnia 19 marca 2021 r.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii