Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie - lista osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego WIOSNA 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2021 w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2021 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała maila z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

LP

KOD

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

EGZAMIN PISEMNYI/ LUB USTNY

ZAKWALIFI-KOWANIE DO EGZAMINU

1

LIC.540.01.01.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

2

LIC.540.01.02.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

3

LIC.540.01.03.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

4

LIC.540.01.04.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

5

LIC.540.01.05.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

6

LIC.540.01.06.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

7

LIC.540.01.07.2021

SPECJALISTA

FDO

USTNY

WARUNKOWO

8

LIC.540.01.08.2021

SPECJALISTA

SWPR

USTNY

TAK

9

LIC.540.01.09.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

10

LIC.540.01.10.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

NIE

11

LIC.540.01.11.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

12

LIC.540.01.12.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

13

LIC.540.01.13.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

14

LIC.540.01.14.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

15

LIC.540.01.15.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

16

LIC.540.01.16.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

17

LIC.540.01.17.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

18

LIC.540.01.18.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

19

LIC.540.01.19.2021

SPECJALISTA

FDO

PISEMNY I USTNY

TAK

20

LIC.540.01.20.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

21

LIC.540.01.21.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

22

LIC.540.01.22.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

23

LIC.540.01.23.2021

INSTRUKTOR

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

24

LIC.540.01.24.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

25

LIC.540.01.25.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

26

LIC.540.01.26.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

27

LIC.540.01.27.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

28

LIC.540.01.28.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

29

LIC.540.01.29.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

30

LIC.540.01.30.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

31

LIC.540.01.31.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

NIE

32

LIC.540.01.32.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

NIE

33

LIC.540.01.33.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

34

LIC.540.01.34.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

35

LIC.540.01.35.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

36

LIC.540.01.36.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

NIE

37

LIC.540.01.37.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

38

LIC.540.01.38.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

39

LIC.540.01.39.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

40

LIC.540.01.40.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

41

LIC.540.01.41.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

42

LIC.540.01.42.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

43

LIC.540.01.43.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

44

LIC.540.01.44.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

45

LIC.540.01.45.2021

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

PISEMNY I USTNY

TAK

46

LIC.540.01.46.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

47

LIC.540.01.47.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

48

LIC.540.01.48.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

49

LIC.540.01.49.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

50

LIC.540.01.50.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

51

LIC.540.01.51.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

52

LIC.540.01.52.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

53

LIC.540.01.53.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

54

LIC.540.01.54.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

55

LIC.540.01.55.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

56

LIC.540.01.56.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

TAK

57

LIC.540.01.57.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

58

LIC.540.01.58.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

59

LIC.540.01.59.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

60

LIC.540.01.60.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

61

LIC.540.01.61.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

62

LIC.540.01.62.2021

SPECJALISTA

FDO

USTNY

NIE

63

LIC.540.01.63.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

64

LIC.540.01.64.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

65

LIC.540.01.65.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

TAK

66

LIC.540.01.66.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

67

LIC.540.01.67.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

68

LIC.540.01.68.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

69

LIC.540.01.69.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

70

LIC.540.01.70.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

71

LIC.540.01.71.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

72

LIC.540.01.72.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

TAK

73

LIC.540.01.73.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

74

LIC.540.01.74.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

TAK

75

LIC.540.01.75.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

TAK

76

LIC.540.01.76.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

TAK

77

LIC.540.01.77.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

78

LIC.540.01.78.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

NIE

79

LIC.540.01.79.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

80

LIC.540.01.80.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

81

LIC.540.01.81.2021

SPECJALISTA

IEIT

USTNY

TAK

82

LIC.540.01.82.2021

INSTRUKTOR

IEIT

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

83

LIC.540.01.83.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

TAK

84

LIC.540.01.84.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

85

LIC.540.01.85.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

86

LIC.540.01.86.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

87

LIC.540.01.87.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

 

Zatwierdził
Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Ogłoszenie w pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii