Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Kampanie / Aktualne kampanie / Dopalacze mogą Cię wypalić - Poznaj Fakty / Opis akcji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
OPIS AKCJI
Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić – Poznaj fakty” rozpoczęła się 26 stycznia 2009 konferencją prasową zorganizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Prasowej oraz Centrum Badań Opinii Społecznej.

Działania prowadzone były na dwóch poziomach:

  • ogólnopolskim,
  • lokalnym.


Na poziomie ogólnopolskim akcja prowadzona była za pośrednictwem mediów dzięki użycia narzędzi Public Relation oraz w Internecie – poprzez promocję serwisu edukacyjnego akcji. Liczne artykuły na temat akcji promujące serwis internetowy www.dopalaczeinfo.pl ukazały się w prasie ogólnopolskiej, w radio oraz telewizji.
Poniżej znajdą Państwo wybór artykułów prasowych zrealizowanych w ramach współpracy z Firmą PR Partner of Promotion oraz Press Serwis Monitoring Mediów Sp. Z o.o.

  • Wybór wycinków prasowych nr 1 kliknij - wersja zip
  • Wybór wycinków prasowych nr 2 kliknij - wersja zip


Na poziomie lokalnym kampania prowadzona była za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Miast i działających przy nich Pełnomocników ds. Uzależnień a także innych osób koordynujących działania lokalne z zakresu profilaktyki uzależnień. Krajowe Biuro udostępniło wszystkie przygotowane w ramach kampanii materiały. Rozpowszechniane były one podczas lokalnie prowadzonych działań ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sprzędzenia czasu młodzieży, do której przesłanie edukacyjne akcji jest skierowane.

Na potrzeby kampanii zostało wyprodukowanych ponad 50 000 egz. plakatu profilaktycznego promującego adres www nt. dopalaczy. Plakaty dystrybuowane były w klubach, pubach, dyskotekach, akademikach, szkołach, uniwersytetach, środkach masowego transportu. Dodatkowo regionalni i lokalni koordynatorzy prowadzili promocję akcji w mediach loklanych i regionalnych.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii