Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Kampanie / Aktualne kampanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krzywo weszło – zmień ustawienia
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej 08.11.2018 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię społeczną „Krzywo weszło – zmień ustawienia” adresowaną do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców, której celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Organizatorzy chcą pokazać jak niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych oraz, że bez nich można prowadzić szczęśliwe życie. Kampania będzie trwać od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r.

Problem narkotykowy jest skomplikowanym i wielowymiarowym zjawiskiem, który dotyczy także młodych osób. Badanie „Młodzież 2016” zrealizowane przez CBOS pokazuje, że większość uczniów szkół ponadpodstawowych nie korzysta z substancji psychoaktywnych. W porównaniu z 2003 r. odsetek uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji spadł z 24% do 17%.[1] Niestety dzisiejszy rynek narkotykowy to również nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Jak wskazuje raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pośród polskich nastolatków w wieku od 15 do 16 lat aż 10% choć raz próbowało tzw. dopalaczy.[2]

Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” ma za zadanie zmniejszyć to negatywne zjawisko. W związku z tym organizatorzy chcą pokazać młodym ludziom w jaki sposób mogą się ustrzec przed niebezpieczeństwem, jakie normy i postawy mogą w tym pomóc oraz gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy. Hasło kampanii „zmień ustawienia” ma zaś zmotywować odbiorców do aktywnej postawy sprzeciwu wobec ich używania. „Mamy nadzieję, że dzięki kampanii „Krzywo weszło - zmień ustawienia” uda nam się dotrzeć do młodych osób z przekazem, że od ich wiedzy i decyzji zależy ich zdrowie oraz styl życia. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie unikali sytuacji lub zdarzeń, w których obecne są narkotyki, a także, żeby w razie konieczności potrafili adekwatnie zareagować chroniąc siebie i swoich znajomych przed możliwymi zagrożeniami. „Zmiana ustawień” oznacza: kieruj tak swoim postępowaniem, by cieszyć się życiem i młodością. Zmieniaj ustawienia na coraz lepsze.” - mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, posługując się nowoczesnymi metodami komunikacji, kampania dotrze do ok. 2 mln Polaków. Jak wskazują badania CBOS z 2017 r., wśród osób w wieku 16-24, aż 100% osób korzysta z Internetu[3] oraz 88%, jako telefonu komórkowego używa wyłącznie smartfona.[4] Są to najwyższe odsetki ze wszystkich badanych grup wiekowych. Z tego powodu główny składnikiem kampanii będzie prosta gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie internetowej www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować się w życiu.  Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”, zaś teksty do gry oraz strony internetowej kampanii były tworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii. „Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej chcemy upowszechnić wiedzę zarówno na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb życiowych, jak również chcemy  przygotować młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problem z narkotykami.” - mówi Agnieszka Sieniawska, Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Kampania będzie promowana na portalach społecznościowych oraz na stronach, które są często odwiedzane przez młode osoby, jak również wspierana przez influencerów i znane osoby, które podzielają wartości prezentowane w kampanii. Uzupełnieniem działań prowadzonych w Internecie będzie kampania billboardowa oraz w środkach komunikacji publicznej w pięciu największych miastach Polski. W szkołach ponadpodstawowych oraz domach studenckich zawisną plakaty promujące kampanię. Organizatorzy wezmą udział również w wydarzeniach muzycznych,  naukowych czy piknikach rodzinnych skierowanych do grupy docelowej. Koncepcję wizualną gry oraz strony internetowej przygotowała Fabryka Komunikacji Społecznej.

Konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną „Krzywo weszło – zmień ustawienia”, czyli jak skutecznie przeciwdziałać narkomanii, odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej 08.11.2018 godz. 14.00 - serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie kampanii www.krzywoweszlo.pl 
Plakat promocyjny 1 (kliknij tutaj)
Plakat promocyjny 2 (kliknij tutaj)
Plakat promocyjny 3 (kliknij tutaj)
Plakat Promocyjny 4 (kliknij tutaj)

[1]    Młodzież 2016, s. 218
[2]    Poland Drug Report 2018, s. 7 
[3]    Korzystanie z internetu, CBOS s. 2 
[4]    Korzystanie z telefonów komórkowych, CBOS, s. 6 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii