Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Metody i strategie / Leczenie farmakologiczne / Leczenie substytucyjne / Lista programów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Lista programów leczenia substytucyjnego

PROGRAMY STACJONARNE:

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
ul. Działkowa 13
Kazuń Bielany (woj. mazowieckie)
tel.: 22-794 02 97
kierownik: Elżbieta Karina Steinbarth-Chmielewska

PROGRAMY AMBULATORYJNE:

Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 22-45 82 670 - punkt substytucyjny
45 82 759, 45 82 758 - lekarze
kierownik: Helena Baran-Furga

NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, „Eleuteria"
ul. Dzielna 7,00-154 Warszawa
tel.: 22-8317843
kierownik: Marek Wójcik

Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa
tel.: 22-8252031
kierownik: Piotr Serafin

NZOZ Poradnia Profilaktyczno Rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i ich rodzin „Mały Rycerz”
ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa
tel.: 22 6700226

kierownik: Paweł Wierzbicki

Centrum profilaktyki i terapii uzależnień VOLTA-MED Sp. z o.o.
ul. Kijowska 7/3, 03-743 Warszawa
tel.: 22 4659589
kieronik: Aleksandra Konopa

Poradnia Leczenia Uzależnień PUNKT
ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa
tel.: 22-7411630
kierownik: Joanna Szewczyk

Centrum Medyczno-Diagnostyczne
ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce
tel.: 506007410 w godz.: 7:30-10:00
kierownik: Adam Kulesza

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Al. Tysiąclecia 5, 20-121 Lublin
tel.: 81-5327737
kierownik: Andrzej Kaciuba

Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań
tel.: 61-8557354
kierownik: Andrzej Kobus

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny im. Babińskiego
ul. Aleksandrowska 159,91-229 Łódź - Bałuty
tel.: 42-7155799
kierownik: Zbigniew Wawrzyniak

SPS ZOZ „Zdroje"
Poradnia Dla Osób Uzależnionych Od Środków Psychoaktywnych
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel.: 918806091, 918806116
kierownik: Karolina Korwin-Piotrowska

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Poradnia Leczenia Uzależnień, Program Leczenia Substytucyjnego w Gdańsku
ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk
tel.: (58) 3461503
kierownik: Maciej Węgielnik

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice
tel.: 412739947
kierownik: Konrad Leksa

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
ul. Wszystkich Świętych 2a, 50-136 Wrocław
tel.: 71-3560780
kierownik: Jacek Gąsiorowski

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
tel.: 32-3463611
kierownik: Marek Beniowski

NZOZ Poradni ds. Uzależnień
ul. Limanowskiego 15, 42-207 Częstochowa
tel.: 728 999 886
kierownik: Magdalena Włodarska - Muskalska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1,31-826 Kraków
tel.: 12-6468317
kierownik: Andrzej Grymek 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel.: (52) 3311031
kierownik: Sławomir Biedrzycki

NZOZ Marimed- Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Rzeźniackiego 1D, 85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 307 04 19
tel. komórkowy:+ 48 661 110 002
kierownik: Sławomir Biedrzycki


Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „LOPiT"
ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra
tel.: 68-4532000
kierownik: Cezary Jabłoński

SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych "Nowy Dworek"
ul. Wyszyńskiego 23, 66-470 Kostrzyn
tel.: (68) 3811091
kierownik: Adam Gwizda

WS SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
ul. Warszawska 37a, 59-900 Zgorzelec
tel.: (75) 7758700
kierownik: Robert Lejda

NZOZ Poradnia ds. Uzależnień
ul. Sandomierska 4, 46-020 Opole
tel.: (77) 441-75-69
kierownik: Magdalena Kurdej-Biniek

NZOZ Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych i Leczenia Substytucyjnego
ul. Puszkina 13, Olsztyn
tel.: (89) 535-71-15
kierownik: Piotr KozłowskiАМБУЛАТОРНІ ПРОГРАМИ:

Інститут психіатрії та неврології,
вул. Собєскєґо 9, 02-957 Варшава
тел.: 22-45 82 670 - пункт замісної терапії
45 82 759, 45 82 758 - лікарі
завідувач: Хелена Баран-Фурга


NZOZ Центр лікування узалежнень, “Eleuteria”
вул. Дзєльна 7, 00-154 Варшава
тел. 22-8317843
керівник: Марек Вуйчік


Воєводський комплекс закладів охорони здоров'я,
вул.Нововєйська, 27, 00-665 Варшава,
тел.: 22-8252031
керівник: Пьотр Серафін

NZOZ Профілактично-реабілітаційна клініка для узалежнених осіб та їхніх родин «Мали Рицеж»
Вул. Бжеска 13
03-739 Варшава
тел .: 22-7412995
керівник: Павел Вєжбіцкі

 
Центр профілактики та терапії узалежнень «VOLTA-MED»
Вул. Кійовська 7/3, 03-743 Варшава
тел.: 22 4659589
керівник : Александра Конопа


Клініка лікування узалежнень PUNKT
Вул. Ягеллонська 34,  03-719 Warszawa,
тел: 22-7411630
керівник: Йоанна Шевчик


Медико-діагностичний центр
Вул. Червонего Кшижа 41,
08-110 Сєдльце
тел.: 506007410  о год. 7: 30-10: 00
керівник: Адам Кулеша

 
Заклад лікування узалежнень
Ал. Тишьонцлечя 5, 20-121 Люблін
Тел.: 81-5327737
Керівник: Анджей Кацюба


Центр профілактики узалежнень
вул. Марчінковскєґо 21, 61-745 Познань,
тел.: 61-8557354
керівник: Анджей Кобус


SP ZOZ Психіатрична лікарня ім. Бабінськєґо,
вул. Алєксандровська 159, 91-229 Лодзь - Балути
тел: 42-7155799
керівник: Збіґнєв Важивняк

SPS ZOZ «Здроє»
вул. Жолнєрська 55. 71-210 Щецін
Тел: 91-4330082
Керівник: Кароліна Корвін-Піотровська

Воєводський центр терапії узалежнень в Ґданську,  Заклад лікування узалежнень, Програма замісної терапії в Ґданську,
вул. Сребрнікі 8, 80-142 Ґданськ
Тел.: (58) 3461503
Керівник: Мачєй Венґєлек


Повітовий центр охорони здоров'я
вул. Радомська 70,  27-700 Стараховіце
тел.: 41-2739101
керівник: Конрад Лекса

Клініка терапії узалежнень від психоактивних речовин,
вул. Вшисткіх Швєнтих 2а,
50-136 Вроцлав
Тел.: 71-3560780
керівник: Яцек Гонсіоровський

Клініка терапії психоактивних речовин і супутніх залежностей
вул. З’єдноченя 10,
41-500 Хожув
Тел.: 32-3463611
керівник: Марек Беньовський

NZOZ Консультативний центр узалежнень
вул. Лімановськєґо 15,
42-207 Ченстохова
Тел.: 728 999 886
керівник: Магдалена Влодарська – Мускальська

Воєводська спеціалізована лікарня ім. Людвіка Ридигера,
Житловий комплекс Злотей Єсєні 1, 31-826 Краків
тел.: 12-6468317
керівник: Анджей Грімек

Провінційна лікарня для нервово і психічнохворих
вул. Сондова 18, 86-100 Świecie
телефон: (52) 3311031
керівник: Славомір Бєджицкі

NZOZ Марімед- Клініка лікування узалежнень, вул. Жезняцкєґо 1Д, 85-791 Бидгощ
телефон: 52 307 04 19
мобільний телефон: +48 661 110 002
керівник: Славомір Бєджицкі

Любуський центр профілактики та терапії узалежнень NZOZ „LOPiT"
вул. Єлєня 1a,
65-090 Зелена Ґура
тел.: 68-4532000
керівник: Цезари Яблонські

SP ZOZ Клініка терапії узалежнень від психоактивних речовин «Нови Дворек»
вул. Вишинськєґо 23, 66-470 Костшин
тел.: (68) 3811091
керівник: Адам Гвізда


WS SP ZOZ Клініка терапії узалежнень від психоактивних речовин вул. Варшавська 37a, 59-900 Зґожелєцтел.:
(75) 7758700
керівник: Роберт Лейда

NZOZ Консультативний центр узалежнень
ул. Сандомєрська 4,
46-020 Ополе
тел.: (77) 441-75-69
керівник: Магдалена Курдей-Бінік

NZOZ  Клініка психотерапії, профілактики та лікування узалежнень, Клініка терапії узалежнень від психоактивних речовин та замісного лікування
вул. Пушкіна 13, Ольштин
тел.: (89) 535-71-15
керівник: Пьотр Козловський

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii