Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2014-11-04
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
...czytaj więcej
2014-11-26
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 1 września 2014 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
...czytaj więcej
2014-11-28
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, iż został przesunięty termin sporządzania preliminarzy na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015. Preliminarze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu TrimTab należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014r.
...czytaj więcej
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis KBPN v.20140318-1253