Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
opis
http://www.zdrowiewciazy.pl
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2015-09-22
Informujemy, iż na stronie 8 wzoru oferty wystąpił błąd. W tabeli 2 " PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO", w punkcie 3 „Środki finansowe z innych źródeł ogółem (Środki finansowe wymienione w punktach 3.1. – 3.3.)” wpisano błędnie numer przypisu. Prawidłowy numer przypisu powinien być „17”.
...czytaj więcej
2015-09-21
18 września 2015 r. odbyło się seminarium internetowe na temat: Jak opisać ewaluację programu zgłaszanego w otwartym konkursie ofert KBPN. Retransmisja seminarium jest dostępna na stronie www.profnet.org.pl/webinarium. Zapraszamy do jej obejrzenia.
...czytaj więcej
2015-09-15
Serdecznie zapraszamy na seminarium internetowe dot. prawidłowego opisu ewaluacji programów zgłaszanych do konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
...czytaj więcej
2015-09-07
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
...czytaj więcej
2015-08-26
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje do działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty.
...czytaj więcej
2015-08-21
Fundacja Dobrostanu Ogólnego zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu: ,,Akademia profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”
...czytaj więcej
2015-08-11
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż oglasza nabór na szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych.
...czytaj więcej
2015-08-07
Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym "Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu". Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu.
...czytaj więcej
2015-08-04
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis KBPN v.20150820-1116