Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych.
Program  obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych oraz superwizje służące przygotowaniu i przeprowadzeniu promocji programu.

Termin i miejsce: 21.03.2019 r.- 23.03.2019 r. Łódź

Koszt:  Uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 210 zł od osoby.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i catering.  

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie do dnia 28.02.2019 r. na adres mailowy Stowarzyszenia „Źródła” wypełnionego formularza zgłoszeniowego (znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu do dnia 11.03.2019 r. otrzymają potwierdzenie oraz program szkolenia.


Adres  e-mail
: stowarzyszeniezrodla@gmail.com 

Strona wwwhttps://www.stowarzyszeniezrodla.pl


Szkolenie prowadzą :

Grażyna Kujawiak, Agnieszka Majewicz, Anna Wojtczak, Bożena Wolska

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii