Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie z zakresu terapii schematów w uzależnieniach
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie z zakresu terapii schematów w uzależnieniach
Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu "Terapia schematów w uzależnieniach". Szkolenie w całości finansowane jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.2. Narodowego Programu Zdrowia

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu, zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w tym podejściu tak, by uczestnicy czuli się na siłach praktykować nabyte umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia. W trakcie cyklu szkoleń zaplanowano również superwizje.

Warunki udziału w szkoleniu:

W szkoleniu mogą wziąć udział certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, osoby będące w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę uzależnień oraz psychologowie pracujący z osobami używającymi narkotyków. Każdy z uczestników może wziąć udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający kwalifikacje. Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie kwalifikacji  – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja szkolenia:

Każdy uczestnik weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz książkę o treści przydatnej do nauki terapii schematu i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Zakwaterowanie:

AMiE jako organizator szkolenia pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu oraz wyżywieniem w trakcie szkolenia. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

oraz 

http://www.amie.pl/uzaleznienia/terapia-schematow/

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii