Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / PTZN nabór na szkolenie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XIV Edycji Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII Oddział w Katowicach
zaprasza do uczestnictwa w XIV Edycji Specjalistycznego Szkolenia
w
Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków
w zakresie:
INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ
SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób już pracujących lub chcących pracować w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.                                          

Ukończenie szkolenia uprawnia do  zdawania państwowego egzaminu i uzyskania:
certyfikatu instruktora terapii uzależnień   
lub
certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

INFORMACJE

■ Program szkoleniowy został zatwierdzony, a następnie rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)                                                                                                          

■ Całość szkolenia obejmuje ok. 2 lata nauki; pierwszy rok to zajęcia teoretyczne i treningowe (realizowane w formie comiesięcznych sesji), drugi rok szkolenia to staż i superwizja.     

■ Zajęcia teoretyczne odbywają się w centrum Katowic 

■ Egzamin certyfikacyjny - w Warszawie.

■ Planowany początek szkolenia – po zebraniu grupy szkoleniowej, najpóźniej styczeń/luty 2019r.

■  Aktualnie trwa rekrutacja do szkolenia !!
Ilość miejsc jest ograniczona - prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń.
O przyjęciu decyduje spełnienie warunków i kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji, kosztach i organizacji szkolenia,  oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie:  www.ptzn.katowice.pl,

Informacje: tel. 880 433 668;  32 206 82 17 (od 15.00-18.00), e-mail: rzata@tlen.pl

 

Formularz do pobrania także tutaj:
Formularz zgłoszeniowy

                                                                                                                                                                                         Ukończenie

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii