Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / PROJEKT EPPIC - Wymiana dobrych praktyk w zakresie profilaktyki wśród młodzieży, która weszła w konflikt z prawem w związku z używaniem substancji psychoaktywnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
PROJEKT EPPIC - Wymiana dobrych praktyk w zakresie profilaktyki wśród młodzieży, która weszła w konflikt z prawem w związku z używaniem substancji psychoaktywnych
Projekt EPPIC, realizowany w sześciu europejskich krajach (Austria, Dania, Niemcy, Polska, Włochy oraz Wielka Brytania) jest poświęcony analizie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych realizowanych w zakładach poprawczych, zakładach karnych oraz środowiskach lokalnych.

PROJEKT EPPIC

Młodzi ludzie,  którzy używają  substancji psychoaktywnych, są stale narażeni na kontakty z organami ścigania, co może mieć destrukcyjny wpływ na całe ich życie. 

Skuteczne programy profilaktyczne adresowane do tej grupy nastolatków oraz młodych dorosłych mogą zdecydować o ich dalszym życiu.

Projekt EPPIC, realizowany w sześciu  europejskich krajach (Austria, Dania, Niemcy, Polska, Włochy oraz Wielka Brytania) jest poświęcony analizie programów profilaktycznych  oraz terapeutycznych realizowanych w zakładach poprawczych, zakładach karnych oraz środowiskach lokalnych.   

Celem projektu jest, między innymi,  identyfikacja innowacyjnych programów oraz zasad dobrej praktyki nastawionych na zapobieganie używaniu narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) przez młodzież, która weszła w konflikt z prawem.

 Więcej na stronie: https://www.eppic-project.eu/

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii