Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Seminaria Fred 2018
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Seminaria regionalne dla realizatorów Programu FreD
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza na cykl seminariów o charakterze superwizyjno-szkoleniowym dla realizatorów programu FreD Goes Net. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2107 zachęcamy do udziału, są jeszcze wolne miejsca.

Realizatorem seminariów na terenie całego kraju jest Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego w pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

  1. Bydgoszczy: termin 16-17 kwietnia 2018 r.
  2. Chorzowie: termin 7-8 maja 2018 r.
  3. Zielonej Górze: termin 15-16 maja 2018 r.
  4. Opolu: termin 4-5 czerwca 2018 r.
  5. Gdańsku: termin 11-12 czerwca 2018 r.

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia, współprowadzących, jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred Goes Net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.

Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze perspektywy wpływające na dynamikę grupy jakim jest rozumienie czterech procesów DM: zaangażowania, ukierunkowywania, wydobywania i planowania w realizacji zajęć grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów, certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM, członków MINT (Motivational Inteviewing Network of Trainers), którzy uczestniczyli w ostatnim Forum MINT w Irlandii pod koniec 2017 r.

Informacje dodatkowe:

Grupy szkoleniowe liczyć będą po 16 osób.

Cena wpisowa 60 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat

O wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred2018@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto, zgłoszenie na Seminarium w Bydgoszczy do 6 kwietnia, pozostałe do 30 kwietnia b.r.)

Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie

Formularz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji.  Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

 

>>>>>> FORMULARZ DO POBRANIA <<<<<<

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii