Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”
Fundacja Pozytywnej Profilaktyki oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do udziału w wojewódzkich konferencjach „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”, które odbędą się w dniach: 11.05.2018 r. we Wrocławiu oraz 18.05.2018 r. w Bydgoszczy.

Wojewódzkie konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości” odbędą się:

  • w dniu 11.05.2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 we Wrocławiu w Hotelu Novotel Wrocław Centrum. (Województwo Dolnośląskie)
  • w dniu 18.05.2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz (Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Tematem przewodnim konferencji będzie współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych w procesie tworzenia i realizacji lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii.

Wyrażamy przekonanie, że konferencja będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych działań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie: konferencje.pozytywnaprofilaktyka.org

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 15 kwietnia 2018 r.

O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej szczegółów na stronie: konferencje.pozytywnaprofilaktyka.org

Konferencja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii