Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja Eleuterii 2018r
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogólnopolska Konferencja: Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2018
Zarząd Stowarzyszenia „Eleuteria” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji: Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2018. Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2018 roku w Centrum Kongresowo - Szkoleniowym Magellan w Bronisławowie k/Tomaszowa Mazowieckiego

Adresatami konferencji są specjaliści terapii uzależnień / instruktorzy terapii uzależnień, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy -  osoby pracujący w placówkach leczenia uzależnień
od substancji psychoaktywnych oraz specjaliści odpowiedzialni za finansowanie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych

Tematyka Konferencji bazuje na przekonaniu, że uzależnienie to problem złożony. Jest to bowiem jednocześnie choroba psycho - fizyczna, zaburzenie zachowania i osobowości, zakłócenie rozwoju osobistego, a także systemu rodziny i systemu społecznego. Chcemy wzmocnić platformę porozumienia zainicjowaną na konferencji „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2017” pomiędzy różnymi podejściami - instytucjami – ludźmi, pracującymi na rzecz osób uzależnionych. Będziemy przypominać i wykazywać, że  tylko wieloskładnikowe podejście terapeutyczne, bazujące na współpracy różnych dyscyplin, może okazać się skuteczne.

Położymy nacisk na:

  1. potrzebę właściwego rozumienia, czym jest uzależnienie, jako bazy do kreowania podejść terapeutycznych,
  2. konieczność posiadania nowej, poszerzonej bazy strukturalnej – systemu opieki nad osobami uzależnionymi i spróbujemy określić, jak w ideale powinien wyglądać taki system (ze wskazaniem na NSP)
  3. specyficzne czynniki decydujące o skuteczności podejść leczniczych w oparciu o dane z literatury światowej i doświadczenia własne.

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Stowarzyszenia „Eleuteria”  www.eleuteria.org.pl

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konferencji.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii