Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konferencja Eleuteria 2017
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarząd Stowarzyszenia „Eleuteria” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji: Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2017.
Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 23 września 2017 roku w Michałowicach koło Warszawy w Hotelu Venecia Palace.

"Konfenencja skierowana jest do terapeutów uzależnień – specjalistów i instruktorów oraz osób będących w trakcie certyfikacji. Chcemy, by w tej grupie znaleźli się również lekarze posiadający takie uprawnienia, dla wzmocnienia integracyjnej wymowy spotkania. Pragniemy jednak, by podstawowym odbiorcą konferencji byli terapeuci młodzi, mniej doświadczeni, z całej Polski, wywodzący się ze wszystkich możliwych organizacji zajmujących się leczeniem uzależnień. Chcemy im pokazać to, co w ich modelu pracy decyduje o jego skuteczności, ale też pokazać skuteczność innych modeli, do których przełamią być może niechętne nastawienie lub zapragną dołączyć je w przyszłości do swojego wachlarza oddziaływań. Pragniemy wzmocnić w nich potrzebę  rozwijania i doskonalenia znanych już metod, ale i poszukiwania nowych. Zaprezentujemy mało znane w Polsce podejście terapeutyczne bazujące na teorii rekonsolidacji pamięci.

Konferencja ma wykazać  złożoność problemu uzależnienia, będącego jednocześnie chorobą psycho-fizyczną, zaburzeniem zachowania,  rozwoju osobistego, systemu rodziny
i systemu społecznego. Pragniemy uzasadnić, że  tylko wieloskładnikowe podejście terapeutyczne, bazujące na współpracy różnych dyscyplin, może okazać się skuteczne.

Do grona odbiorców zaprosimy urzędników państwowych, którzy mogą mieć wpływ na konstruowanie systemu leczenia uzależnień w Polsce i jego rozpowszechnienie.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Stowarzyszenia „Eleuteria”  www.eleuteria.org.pl

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konferencji."

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii