Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 szkoleń 55-godzinnych dla 120 nauczycieli – 10 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. IV-VI szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach.  

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie 9 województw – dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego,   podlaskiego,  pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

 1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
 2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
 3. Przygotowanie 120 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach IV-VI szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
 4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
 5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

Szkolenia będą się odbywały w okresie od 1 czerwca do 15 października 2017 roku i zostaną przeprowadzone w następujących miejscowościach: Zawada (woj. lubuskie), Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie), Starachowice (woj. świętokrzyskie),Tczew (woj. pomorskie), Benice  (woj. wielkopolskie), Suwałki (woj. podlaskie).

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2017 roku.

 Szkolenie „Spójrz inaczej” obejmuje następujące treści:

 1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą.
 2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego.
 3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie.
 4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie – 6 godz.
 5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami.
 6. Porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych.
 7. Sposoby prowadzenia zajęć profilaktycznych nt. uzależnień.

 

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: spojrz_inaczej@adres.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii