Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych - Programu Domowych Drużyn
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych - Programu Domowych Drużyn
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM).

Program Domowych Drużyn dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnejJest to nowość na naszym rynku szkoleniowym – podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację aż dwóch programów rekomendowanych.

Zajęcia prowadzą eksperci z dziedziny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
  • pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawowych,
  • psychologów  pracujących w szkołach podstawowych, chętnych do udziału w 2-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu Domowych Drużyn w swoich miejscach pracy.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu .

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN).

Program Domowych Detektywów oraz Fantastyczne Możliwości uzyskały rekomendację Zespołu ds. Rekomendacji i Oceny Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia.  Poziom rekomendacji – programy modelowe (najwyższy możliwy do uzyskana).

Szkolenie składa się z 12 godzin zajęć, w tym 3 godziny wykładów i 9 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni.

Terminy szkoleń (do wyboru jeden):

1 – 2 września 2017 r. (piątek – sobota)

29 – 30 września 2017 r. (piątek – sobota)

24-25 października2017 r. (wtorek – środa)

14-15 listopada 2017 r. (wtorek – środa)

7-8 grudnia 2017 r. (czwartek – piątek)

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w związku z tym opłata za szkolenie wynosi jedynie 50 zł.

W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe (w tym pakiety materiałów PDD i FM) oraz całodzienne wyżywienie i jeden nocleg podczas zajęć.

Program Domowych Drużyn, powstał jako odpowiedź na obserwowany w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku wzrost rozpowszechnienia problemów będących zagrożeniem dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania nastolatków, takich jak używanie substancji psychoaktywnych.  Programy powstały w oparciu o rzetelne podstawy teoretyczne oraz empiryczne dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które mogą przyczyniać się do sięgania przez młodzież po alkohol.

Program Domowych Detektywów adresowany jest do uczniów klas IV-V, Fantastyczne Możliwości dla klas V-VI.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/839 80 89

tel 22/439 03 11

e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

na stronie internetowej: www.etoh.edu.pl

Szkolenia odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej szczegółów o zawartości programów znajduje się na stronie programów rekomendowanych:

Program Domowych Detektywów w systemie rekomendacji:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

Program Fantastyczne Możliwości w systemie rekomendacji:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fantastyczne-mozliwosci,16

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii