Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Fundacja MARATON dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14. 

 1. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.
   
 2. Warunki udziału w szkoleniu:

2.1 szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników oświaty,
 • psychologów, pedagogów i psychoprofilaktyków pracujących w organizacjach pozarządowych.

2.2 w warsztatach biorą udział tylko zespoły trzyosobowe,

2.3 aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [każda osoba własny] – dostępny na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka „PWR 10-14” http://www.fundacja-maraton.pl/pwr-10-14/2013-01-29-13-47-47/formularz-zgoszeniowy.html

2.4 dodatkowo każdy zespół po zakwalifikowaniu się na szkolenie powinien wypełnić druk deklaracji uczestnictwa [dostępny także na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka PWR 10-14],

* W każdym szkoleniu biorą udział trzy zespoły, więc o wyborze terminu decyduje spełnienie powyższych warunków, kompletność nadesłanej dokumentacji i kolejność zgłoszeń.

 III. Miejsce szkolenia:

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON,
ul. Elektoralna 26 Warszawa
 
 1. Terminy (do wyboru jeden):

9-10 czerwca 2017 – brak wolnych miejsc;

23-24 września 2017;

21-22 października 2017;

18-19 listopada 2017. 

 1. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o Zaświadczenie Nr 26/K/12 wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
   
 2. Dwudniowe warsztaty są częścią teoretyczną szkolenia. Każdy zespół w okresie roku od jej zakończenia jest zobowiązany przeprowadzić jeden cykl warsztatów z rodzinami we własnym środowisku w ramach części praktycznej szkolenia. Po przekazaniu właściwej dokumentacji Fundacji MARATON uczestnicy otrzymują ostateczne certyfikaty Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14.
   
 3. Co finansujemy? Organizator szkolenia, dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pokrywa koszty związane z realizacją szkolenia, zakupem materiałów edukacyjnych
 • każdy zespół otrzyma jeden komplet materiałów do realizacji zajęć – podręczniki, płyty DVD.
   
 1. Zakwaterowanie – organizator szkolenia nie zapewnia noclegu, każdy uczestnik musi to zrobić we własnym zakresie.
   

Realizatorzy szkolenia: Grażyna Zimak i Janusz Zimak

Dodatkowe informacje: Grażyna Zimak tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl, grazynamaraton@o2.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii