Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego
Uprzejmie informujemy, że w ramach Serwisu KBPN zostały opublikowane informacje na temat projektu „Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego”.

Projekt „Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego” jest projektem międzynarodowym, realizowanym we współpracy  przez  Włochy, Hiszpanię, Węgry, Rumunię,  Wielką Brytanię oraz  Polskę. Celem projektu jest opracowanie standardów programów profilaktycznych opartych na solidnych podstawach metodologicznych, które będą użyteczne dla decydentów i specjalistów przy wyborze, rozpowszechnianiu lub opracowaniu skutecznych programów profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Strona: 1 
Więcej informacji znajdziesz w artykule:

W Europie coraz wyraźniej widać potrzebę realizacji działań profilaktycznych zarówno w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, jak również według określonych standardów jakości. Pomimo powszechnej zgody, co do potrzeby wdrażania działań według sprawdzonych metod, nadal nie ma zbyt wielu wskazówek oraz rekomendacji dla praktyków dotyczących najbardziej efektywnych metod profilaktyki.
...czytaj więcej

CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii