Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”. Realizatorem szkolenia jest Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON

Szkolenie finansowane jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Termin szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni          - 27 – 28 listopada 2015 r.

 

Miejsce realizacji szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Domu Pielgrzyma AMICUS  przy ul. Hozjusza 2  [ok. 300 m od stacji metra - Plac Wilsona]

 

Tematyka szkolenia:

Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o Zaświadczenie Nr 26 / K / 12 wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Kryteria naboru:

  • w szkoleniu biorą udział tylko trzyosobowe zespoły, które następnie w takiej konfiguracji osobowej prowadzą zajęcia z rodzinami we własnych placówkach
  • pierwszeństwo mają zespoły pracujące w obszarze profilaktyki i lecznictwa uzależnień
  • każdy zespół weźmie udział w szkoleniu w pełnym zakresie
  • aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy wypełnić formularze zgłoszeniowe [każda osoba osobno] – dostępne na stronie fundacja-maraton.pl, zakładka „PWR 10-14” i nadesłać je do dnia 8 listopada 2015;
  • dodatkowo każdy zespół powinien wypełnić druk deklaracji uczestnictwa [dostępny także na stronie fundacja-maraton.pl, zakładka PWR 10-14], który także należy nadesłać do dnia 8 listopada 2015

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność nadesłanej dokumentacji.

 

Opłata szkoleniowa:

Opłata szkoleniowa jest obowiązkowa i obejmuje koszt zakwaterowania oraz wyżywienia:

  • Zakwaterowanie jest możliwe w pokojach trzy-osobowych – koszt 258 zł za pokój lub w pokojach dwuosobowych – koszt 185 zł za pokój.
  • Wyżywienie - 100 zł od osoby [śniadania, obiady, przerwy kawowe, bez kolacji, istnieje możliwość dokupienia kolacji]

Wpłat dokonujemy w formie gotówkowej w Domu Pielgrzyma AMICUS

Dla Państwa komfortu dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi trzyosobowych w AMICUSIE do dnia 5 listopada. Po tym terminie pokoje zostają zwolnione z rezerwacji. Proszę o potwierdzenie rezerwacji  w Domu Pielgrzyma AMICUS tel. 22 561 00 00 oraz mailowo: biuro@fundacja-marato.pl. Dokonując rezerwacji proszę powołać się na „szkolenie Fundacji MARATON”.

 

Realizatorzy szkolenia:

Grażyna Piotrkowska i Janusz Zimak

Dodatkowe informacje:

Grażyna Piotrkowska tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl, grazynamaraton@o2.pl

www.fundacja-maraton.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii