Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konkurs na podmioty - ogłoszenie wyników
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 8 maja 2014 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na konkurs wpłynęły trzy oferty dotyczące realizacji szkolenia w ramach specjalistycznego programu w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień od następujących podmiotów szkolących:

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

2. Instytut Edukacji i Terapii, ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,  ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień (moduł I i II) podmiotom:

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra – na pięć edycji szkolenia

2. Instytut Edukacji i Terapii, ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań – na jedną edycję szkolenia

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

 

Warszawa, 19.09.2014 r.                                                                                

Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii