Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące konkursu badawczego 2014
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
KONKURS BADAWCZY 2014
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012, poz. 124) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

W 2014 r. można ubiegać się o zlecenie do realizacji projektów badawczych dotyczących następujących zagadnień:

  • używanie substancji psychoaktywnych drogą iniekcji w kontekście tematyki HIV/AIDS,
  • leczenie substytucyjne,
  • nielegalny rynek narkotyków,
  • przestępczość narkotykowa i redukcja podaży na narkotyki,
  • poprawa jakości systemu oddziaływań profilaktycznych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu Badawczego 2014 dostępne są na stronie CINN

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii