Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do szkolenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

W związku z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura nr 7/2014 z dnia 26 maja 2014 roku zakwalifikowała do szkolenia 15 osób (10 specjalistów terapii uzależnień, 3 lekarzy oraz 2 osoby spełniające co najmniej inne wymagania konieczne).

Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia:

1. Czekaj Krzysztof
2. Kasprzyk Adam
3. Kawa-Szulc Anna
4. Kotyza Magdalena
5. Kutaj-Wąsikowska Halina
6. Kutryba Barbara
7. Leśniak Józef
8. Libor Bożena
9. Łotocki Robert
10.Malicki Dariusz
11.Michalczyk Zbigniew
12.Polecińska Małgorzata
13.Rachowska Elżbieta
14.Smaś-Myszczyszyn Magdalena
15.Zielińska Elżbieta 

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym osobom w najbliższym czasie.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii